Etkinlikler

Bağımsızlıklarının 30. Yıldönümünde Türk Cumhuriyetleri: Dün, Bugün ve Yarın Eğitim ve Bilim Alanlarında İşbirliğinde Fırsatlar ve Sınamalar


24.02.2021
Çevrimiçi Çalıştay

SAM ile merkezi Kazakistan'da bulunan Türk Akademisi'nin ortaklaşa düzenledikleri çalıştayın açılış konuşmasını Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran gerçekleştirmiştir.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Aygün Attar’ın moderatörlüğünü ifa ettiği ilk oturumda TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseyinov, Türk Kültürü ve Mirası Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Sultan Rayev ve Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar konuşmacı olarak yer almışlardır.

Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali'nin moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda ise Türk Konseyi Kurucu Genel Sekreteri Emekli Büyükelçi Halil Akıncı, TürkPa Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldız, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Öcal ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oktay Tanrısever söz almışlardır.

Konuşmacılar Türk Cumhuriyetleri arasında müşterek kültürel miras temelinde bilim ve eğitim alanlarında işbirliğinin ileri bir aşamaya taşındığını, bununla birlikte dinamik olan bu alanlarda işbirliğinin derinleştirilerek halklar arasındaki etkileşimin artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulamışlardır.

×
1 / 2
2 / 2


Bağımsızlıklarının 30. Yıldönümünde Türk Cumhuriyetleri: Dün, Bugün ve Yarın Eğitim ve Bilim Alanlarında İşbirliğinde Fırsatlar ve Sınamalar

Bağımsızlıklarının 30. Yıldönümünde Türk Cumhuriyetleri: Dün, Bugün ve Yarın Eğitim ve Bilim Alanlarında İşbirliğinde Fırsatlar ve Sınamalar