SAM Başkanı

Dr. Nuh YILMAZ

Başkanın Mesajı

Bu yıl, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümü ile Hariciye Teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. Yıldönümünün gururunu yaşıyoruz. Tarihin böylesine önemli bir dönemecinde, ülkemiz gelecek asrı “Türkiye Yüzyılı” olarak inşa etme irade ve amacını ortaya koymuştur. Türkiye Yüzyılı’nın, medeniyetimizin değerleri etrafında şekillenen, artan imkân ve kabiliyetlerimize dayalı, devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü, güvenliğini ve refahını güçlendirmeyi hedefleyen, bölgesinde bir çekim merkezi olan tam anlamıyla milli karakterde bir dış politikaya sahip olmasını hedefliyoruz.

Hedeflerimiz ve sorumluluklarımız çerçevesinde, uluslararası ilişkilerin ve dış politikamızın farklı boyutlarının güncel fotoğrafının çekilmesi; geleceğe dair stratejik öngörü ve senaryo çalışmalarında bulunulması, eleştirel düşünce temelinde önümüzdeki sınama ve fırsatların ele alınması ve çözüm odaklı somut öneriler sunulması büyük önemi haizdir. Milli hedeflerin hayata geçirilebilmesi ve bu amaca yönelik diplomasinin sağlam temellere dayanıp sürdürülebilmesi ise kuşkusuz bilgiyle sağlıklı bir ilişki kurulmasına bağlıdır.

Dış ilişkilerimizin ekonomik, ticari, güvenlik, savunma, istihbarat, enerji, kültür ve iletişim boyutları ilgili kurum ve paydaşlarla yürütülmektedir. Bilginin paydaşları ise üniversiteler, akademik dünya ile düşünce kuruluşlarıdır. Hiç kuşkusuz, etkin ve müessir bir dış siyasetin olmazsa olmazlarından biri bilgi sahasının sözkonusu paydaşlarıyla işbirliğidir.

1995 yılında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Stratejik Araştırma Merkezi (SAM), Bakanlığımız ile akademi ve düşünce kuruluşları arasında verimli bir ilişki tesisine yönelik faaliyet göstermektedir.

SAM Başkanı olarak görev yapmakta olduğum bu dönemde, diplomasi ve bilginin biraraya getirilerek geçmişin ve bugünün Türk ve yabancı kamuoyu tarafından doğru anlaşılması ile geleceğin inşası doğrultusunda gayret sarfedeceğiz. Güvenlik, diplomasinin değişen çehresi, dış politikada yeni eğilimler, arabuluculuk, yeni teknolojiler ve bunların dış politikaya etkileri; ülkemizi yakından ilgilendiren acil sorunlar ile stratejik önceliklerimiz bu dönemde odaklanacağımız konular olacaktır. Bu hedefimizi gerçekleştirebilmeyi teminen Başkanlığımızca yürütülen faaliyet ve hizmetlerimizi çeşitlendirip artırmayı hedefliyoruz.

Böyle bir dönemde SAM Başkanlığı görevini üstlenmiş olmak benim için büyük bir gurur ve ayrıcalıktır. SAM’daki mesai arkadaşlarımla, yukarıdaki vizyonumuz çerçevesinde çalışacağız. Türk ve yabancı muhatap ve paydaşlarımız bu süreçte en önemli destekçilerimiz olacaktır.

Kuruluşumuzdan bugüne hakemli bir akademik yayın olarak çıkan “Perceptions” ve özel konularda yayınlanan “SAM Papers” gerek Türkiye’de gerek yurtdışında uluslararası ilişkilerle ilgilenen çevrelerde geniş ilgiye mazhar olmaktadır. Pandeminin uluslararası ilişkilere etkisine dair alanında uzman çok sayıda ismin katkılarıyla hazırladığımız iki derleme kitap, düşünce dünyamıza önemli bir katkı sağlamıştır. Önümüzdeki dönemde de güncel konulara farklı perspektifler sunan yayınları ortaya koymaya devam edeceğiz. Türk ve yabancı akademisyen, araştırmacı ve uzmanların yayınlarımıza önümüzdeki dönemde de katkı vermelerini bekliyoruz. Ayrıca, tüm yayınlarımızı internet sayfamızda okuyucuların hizmetine sunmaya devam edeceğiz.

SAM diplomasi simülasyonlarının öğrenci arkadaşlarımıza yeni ufuklar sunduğunu gözlemliyoruz. SAM tarafından yürütülen Dışişleri Bakanlığı Staj Programı, gençlerimizin, Bakanlığımızı ve Türk Dış Politikası’nı daha iyi tanıyarak hedeflerini belirleyebilmelerine katkı sağlamaktadır. 2022 yılında “Stajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum” ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almamız da bizim için büyük bir onur kaynağı olmuştur.

Bilindiği üzere, Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) paydaşlarından biriyiz. III. ADF, müteessif Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla ertelenmişti. Bu vesileyle, deprem felaketinde yaşamlarını kaybeden Bakanlığımız mensupları ve tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

1-3 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan III. ADF’de lider ve yöneticiler ile akademisyen ve öğrencileri biraraya getirme fırsatını yeniden yakalayacağız.

SAM’ı internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca, değerli düşünce ve katkılarınızı SAM’ın internet sayfasındaki iletişim bilgilerimiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizimle paylaşmanızdan da memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim.

Esenlikler dileklerimle,

Dr. Nuh Yılmaz
Başkan

Kısa Biyografi

“Dr. Nuh Yılmaz, Ağustos 2023’den itibaren Dışişleri Bakanlığı’nın resmi düşünce kuruluşu olan Stratejik Araştırmalar Merkezi’ne (SAM) Başkan olarak atanmıştır. Ayrıca, Haziran 2023’den bu yana Dışişleri Bakanı Başdanışmanı olarak görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevinden önce, Türk Milli İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) 10 yıl Basın Danışmanı, Stratejik Analiz Başkanı ve Yetenek Geliştirme Merkezi Başkanı gibi çeşitli görevler üstlenmiştir.

Dr. Yılmaz çeşitli kurumlarda gazeteci, köşe yazarı, akademisyen ve dış politika analisti olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi, Trent Üniversitesi ve George Mason Üniversitesi’nde kültür çalışmaları ve iletişim kuramı gibi çeşitli konularda dersler vermiş; dış politika ve güvenlik konularına odaklanan Brifing Odası adlı kendi televizyon programının yapımcılığını ve sunumunu üstlenmiştir. SETA adlı düşünce kuruluşunun Washington DC Ofisi’nin kurucu direktörlüğünü yürüten Dr. Yılmaz (2008-2011), European Council for Foreign Relations (ECFR) adlı düşünce kuruluşunda misafir araştırmacı olarak görev yapmış (2012-2013); merkezi Roma’da bulunan NATO Savunma Koleji Kıdemli Kursu’nu tamamlamıştır (2020).”