Etkinlikler

Challenges Yıllık Forumu – İstanbul


8-9.10.2017
İstanbul

Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), 8-10 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul'da "Challenges Yıllık Forumu"na evsahipliği yapmıştır. Sözkonusu etkinliğe Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli birçok üst düzey yetkili, uzman ve akademisyen, toplantılara iştirak ederek barış operasyonlarına ilişkin sorunların ve önceliklerin ele alma fırsatı yakalamıştır. Sözkonusu Forum'un taslak programına buradan ulaşılabilir.

Sekreterya görevini İsveç’te kain Folke Bernadotte Akademisi’nin (FBA) yürüttüğü “Challenges Forum" inisiyatifine 22 farklı ülkedeki kamu kuruluşlarından ve resmi kurumlar bünyesindeki düşünce kuruluşlarından müteşekkil toplam 42 kurum ve kuruluş üyedir. Ülkemiz adına SAM’ın yanısıra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü de anılan inisiyatifte temsiliyet göstermektedir. Challenges Forum, Birleşmiş Milletler (BM) uluslararası barışı koruma operasyonları hakkında dünyanın çeşitli ülkelerinden ilgili kuruluşları biraraya getirerek, BM Sekretaryası ve üye ülkelerin istifadesi için raporlar hazırlamaktadır.

Bu yılki Forum’da, barış koruma misyonlarına yol gösterici nitelikte olan Considerations for Mission Leadership in United Nations Peacekeeping Operations başlıklı yayının bölümleri farklı oturumlarda ele alınarak misyon liderliği, misyon yönetimi, siyasi süreçleri destekleme, güvenli ortamın sağlanması, insan haklarının ilerletilmesi gibi konularda görüşler ortaya konmuştur. 3 gün süren etkinlik açılış resepsiyonuyla başlamış, çeşitli açık ve kapalı oturumlarla devam etmiştir.

×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Challenges Yıllık Forumu – İstanbul
Challenges Yıllık Forumu – İstanbul
Challenges Yıllık Forumu – İstanbul
Challenges Yıllık Forumu – İstanbul
Challenges Yıllık Forumu – İstanbul
Challenges Yıllık Forumu – İstanbul
Challenges Yıllık Forumu – İstanbul
Challenges Yıllık Forumu – İstanbul