Etkinlikler

Dünya İnsani Zirvesi – Akademik Forum


21.05.2016
İstanbul

Tarihte ilk kez ülkemizin evsahipliğinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi öncesinde, SAM tarafından, insani faaliyetler bağlamında bölgesel ve küresel konuları tartışmak ve ileriye dönük bir vizyon çizebilmek amacıyla bir Akademik Forum tertip edilmiştir. 21 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenen Forum’un açılış konuşması Sayın Bakanımız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Akademi camiası, düşünce kuruluşları, diplomatlar, sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarını biraraya getiren Akademik Forum, alanında uzman uluslararası akademisyenlerin ve sahada aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin insani konuları geniş perspektifle tartışmaları için zemin teşkil etmiştir.