Yayınlar

SAM Papers No 10:
Demokrasi, Otoriterlik, Uluslararası Politika: Entegre Bir Yaklaşım Arayışı

Prof. Dr. Ali Resul Usul
01.12.2014

Uluslararası İlişkiler literatüründe siyasal rejimlerin doğası ve uluslararası siyasete olan etkisi genel olarak Demokratik Barış Tezi (DBT) çerçevesinde tartışılmaktadır. Bu tezi, yaklaşım ya da teoriyi savunanlar ve karşı çıkanlar akademik alanlarda tartışmayı sürdürmektedirler. Bununla birlikte, DBT, sadece bir teori değil aynı zamanda devletlerin kullandıkları bir çeşit dış politika stratejisi haline de gelmiştir. Bu çalışmada genel olarak, uluslararası ilişkiler literatürünün demokrasi, demokratikleşme olgusuna ve sürecine yaklaşırken daha gelişmiş yaklaşım ve kavramlara ihtiyacı olduğu ve alandaki akademik bilginin geliştirilmesi içinde uluslararası ilişkiler literatürünün demokratikleşme çalışmalarındaki son analizlerden yaralanabileceği ve böylece disiplinin uluslararası politikadaki gelişmeleri açıklarken daha zengin bir kavramsal yapıya sahip olabileceği iddia edilmektedir. 2000li yıllardaki siyasi rejimlerdeki son tartışmalar bu zenginleştirmenin artık bir kaçınılmaz bir gereksinim haline geldiğini göstermektedir. Bu nedenle, bu makale, Uluslararası İlişkiler ve Demokratikleşme Çalışmaları arasındaki entegrasyonun daha da gelişmesi, yeni ve daha bütünleşmiş yaklaşımların geliştirilmesini önerir..

Prof. Dr. Ali Resul Usul

Kitabı İndir