Yayınlar

SAM Papers No 19:
Covid-19 Sonrası Dönemde Türkiye AB İlişkilerinde Olası Yenilenme:
Fırsatlar ve Sınamalar

Dr. Şuay Nilhan Açıkalın
12.03.2021

Bu çalışmada Covid-19 sonrası dönemde iki taraftan gelen ılımlı mesajlar ışığında Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği, fırsat ve sınamalar bağlamında tartışıyor. Bu çerçevede ilk olarak, günümüzde göç yönetimi ve mülteci sorunlarının tarafların ortak sınamaları olduğu ortaya konuluyor. Öte yandan, Covid-19’un küresel tedarik zincirlerine etkisi ve Portekiz’in AB Konseyinin dönem başkanlığını üstlenmesinin yarattığı fırsatlar irdeleniyor. Bundan hareketle, üç fırsat tanımlanarak Türkiye-AB ilişkilerine olası yansıması tartışılıyor. İkinci olarak, AB’de bölünmüş siyasi irade, artan İslam düşmanlığı ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmazlık ilişkilerde üç temel sınamalar olarak nitelendiriliyor. Üçüncü ve son olarak, Covid-19 sonrası dönemde olası fırsat ve sınamalar betimlenip, özellikle ilişkilerde yadsınamaz etkiye sahip toplumlararası münasebet gözönünde bulundurularak Türkiye-AB ilişkilerini geliştirmeye yönelik öneriler sunuluyor.

Kitabı İndir