Yayınlar

SAM Papers No 20:
Suriye’nin Geleceği

Oytun Orhan
17.09.2021

2020 yılı başından bu yana Suriye’de yaşanan çatışmalarda kaydadeğer bir azalma gözlemlenmiştir. Bu durumun temel sebebi, iç savaşın tarafı olan iç ve dış aktörlerin doğal sınırlarına erişmiş olmasıdır. İlerleyen süreçte olası askeri adımlar yerel unsurlar arasındaki mücadelenin ötesine geçerek devletlerarası bir çatışmayı tetikleyecek gelişmelere zemin hazırlayabilir. Böyle bir senaryonun vuku bulması, savaşın maliyetini arttıran ve tarafları büyük çaplı askeri harekâtlara sevk eden gelişmeleri beraberinde getirebilir. Sonuç olarak, Suriye günümüzde nüfuz bölgelerine ayrılmıştır. Suriye rejimi tarafından kontrol edilen bölgeler Rusya ile İran’ın koruması altında, muhaliflerin kontrolü altındaki alanlar Türk etkisinde ve SDF/ YPG’nin bulunduğu bölgeler ABD korumasında bulunmaktadır.

Her ne kadar Suriye’de bir denge sağlanmış olsa da siyasi çözüm uzak bir ihtimaldir. Bunun altında yatan sebep, rejim başta olmak üzere bir takım iç ve dış aktörün güncel güç dağılımı ve ateşkes sınırlarını kabul etmemesidir. Bu nedenle, taraflar sahada statükoyu değiştirmeye yönelik adımlara atamamakta ve siyasi bir çözümden uzaklaşmaktadır, bu da askeri ve siyasi tıkanıklığın en esaslı sebebidir. Suriye’deki açmazın nasıl aşılacağına ilişkin en kritik soru, hangi aktörün mevcut durumu muhafaza kapasitesinin olduğu ve hangi aktörün tükeneceğiyle ilgilidir. Çerçevesi genel hatlarıyla ortaya konulan koşullar altında Suriye’de beklenen yakın ve orta vadeli gelişmeler izleyen paragraflarda ifade edilmiştir.

Kitabı İndir