Yayınlar

SAM Papers No.22:
Implications of NATO’s 2022 Strategic Concept on its Enlargement & Partnership Policies and Türkiye’s Position: Challenges and Opportunities

Arif Bağbaşlıoğlu
21.11.2022

NATO'nun Soğuk Savaş sonrası ilan ettiği diğer stratejik konseptlerinden farklı olarak, NATO 2022 Stratejik Konsepti, Avrupa-Atlantik Bölgesi’nin barış içinde olmadığını kabul ederek ve Rusya Federasyonu'nu NATO üyelerine yönelik doğrudan bir tehdit olarak göstererek söylemde önemli bir değişikliğe işaret etmektedir. Bu nedenle, belge savunma ve caydırıcılık alanlarını yeniden öncelikli kılmış ve İttifak’a yönelik devlet kaynaklı tehdit söylemi güçlendirmiştir. Bu söylemin NATO'nun genişleme ve ortaklık politikalarına yönelik yansımaları olmaktadır.

Kitabı İndir