Etkinlikler

Sempozyum– “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu”


01.03.2016
Ankara

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenen ve T.C. Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığı, Japonya Büyükelçiliği ve Merkezimizin destekleriyle düzenlenen “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu” başlıklı sempozyum, 1 Mart 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda alanında uzman Türk ve Japon akademisyenler ve uzmanlar konuşma yapmıştır.

T.C. Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanı Dr. Gürsel Dönmez, Japonya Büyükelçisi Yutaka Yokoi, Japonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (JIIA) Başkanı Büyükelçi Shingo Yamagami ve T.C. Diplomasi Akademisi Başkanı Doç. Dr. Mesut Özcan sempozyumun açılış konuşmalarını yapmıştır. Ayrıca, SAM Başkanı Prof. Dr. Ali Resul Usul’ü temsilen SAM Daire Başkan Vekili Muharrem Turgut bir konuşma yapmıştır.

Sempozyum kapsamında, “Türkiye-Japonya İlişkileri ve Orta Asya’ya Yönelik Yaklaşımlar” ve “Ortadoğu’daki Meselelere Türk ve Japon Bakış Açıları” başlıklı iki panel gerçekleşmiştir.

Etkinlik, panellerin bitimiyle önde gelen uzmanların bir araya geldiği kapalı oturumla sona ermiştir.

×
1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Sempozyum– “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu”
Sempozyum– “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu”
Sempozyum– “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu”
Sempozyum– “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu”
Sempozyum– “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu”
Sempozyum– “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu”
Sempozyum– “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu”
Sempozyum– “Küresel İlişkiler Üzerine Türkiye-Japonya Diyaloğu”