Etkinlikler

Uluslararası Konferans:
Balkan Savaşlarından Balkan Barışına


18-19 Ekim 2012
İstanbul

Türkiye ve Balkan ülkelerinden entelektüeller, politikacılar, düşünce kuruluşları ve basın mensuplarının katılımlarıyla ortak bir anlayış yaratmak, bölgesel işbirliği adına alternatif bir bakış açısı oluşturmak ve Balkan Savaşlarının sonuçlarını 100. yıldönümünde bölge insanları açısından yeniden değerlendirmek amacıyla başlatılan “Balkan Savaşlarından Balkan Barışı’na Projesi” kapsamında Merkezimiz tarafından geçtiğimiz yıldan bu yana Üsküp’te “Balkanlar Bağlamında Bölgesel Sahiplik ve Kuşatıcılık”, Saraybosna’da “Bölgesel Entegrasyon”, Sofya ve Tiran’da “Avrupa Birliği Entegrasyon Süreci” ve Belgrad’da “Bölgesel İşbirliği Projesi Olarak Güney Doğu Avrupa Birliği Süreci’nin Kurumsal Yapısının İrdelenmesi” konulu çalıştaylar düzenlenmiştir. Sözkonusu çalıştaylarda bölgesel barış girişimleri, işbirliği yolları ve tarihsel gerçekler üzerine fikir alışverişinde bulunulmuştur.

Bahse konu çalıştayların ve projenin son aşaması olarak 18-19 Ekim 2012 tarihlerinde, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun himayelerinde, SAM ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın işbirliğiyle, “Balkan Savaşlarından Balkan Barışına” konulu, davetli ülke Bakanlarının ve çok sayıda akademisyenin katıldığı uluslararası bir konferans gerçekleştirilmiştir. Konferansın programına buradan ulaşılabilir.

Etkinlik çerçevesinde “Balkan Savaşlarını 100 yıl Sonra Tekrar Ele Almak: Bölgesel ve Küresel Boyutlar”, “İç ve Dış Zorluklar”, “Bölgesel Sahiplik, Entegrasyon ve AB”, “Küresel Aktörler ve Balkanlar”, “Türkiye ve Balkanlar” konularında beş ayrı panel düzenlenmiştir.

İstanbul Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen bahse konu Uluslararası Konferansın, bölge insanları arasındaki anlayış birliğine büyük katkı sağlayacağı, önyargıların üstesinden gelinmesi ve bölgede daha iyi bir gelecek ve bölgesel işbirliği inşa edilmesi açısından faydalı olacağı mütalaa edilmektedir.

×
1 / 1


Uluslararası Konferans: Balkan Savaşlarından Balkan Barışına