Etkinlikler

Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli


03.10.2017

Türkiye ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) arasında Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) ilişkisi kurulması kararı Dışişleri Bakanlarının 5 Ağustos 2017 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Kararın, Sayın Bakanımızın ASEAN toplantıları çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Filipinler’i ziyaret ettiği ve ASEAN’ın 50. yıldönümünü kutladığı yıl alınması, bu kararı daha da anlamlı kılmaktadır.

Örgüt, siyasi ve ekonomik boyutları itibariyle 8 Ağustos 1967 tarihinde Bangkok’ta bir araya gelen kurucuların beklentilerinin ve hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşmıştır.

ASEAN’ın başarılarının önümüzdeki 50 yılda daha da ileriye gideceği aşikardır.

Ülkemiz, Asya-Pasifik bölgesine yönelik politikası çerçevesinde Güneydoğu Asya bölgesinde vazgeçilmez bir siyasi ve ekonomik bir platform haline gelen ASEAN ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda ülkemiz, ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması’na (TAC) 2010 yılında taraf olmuştur. ASEAN ile üçüncü ülkeler arasında çeşitli sektörlerde daha somut alanlarda işbirliğini öngören Sektörel Diyalog Ortaklığı, örgüt ile ilişkilerimiz bakımından bir dönüm noktasını oluşturacaktır.

Türkiye ASEAN’ı bölgesinde etkin bir entegrasyon mekanizması olarak görmektedir. Türkiye, Güneydoğu Asya bölgesinde siyasi istikrar, ekonomik refah ve sosyal istikrarın sağlanması ve korunması için ASEAN’ın oynadığı rolü takdir etmektedir. Türkiye, ASEAN’ın halklarının refahı ve esenliği için önümüzdeki yıllarda daha kapsayıcı, güvenilir, bölgesel ve uluslararası meselelerde söz sahibi bir topluluk olma çabalarını desteklemektedir.

Sektörel Diyalog Ortaklığı çerçevesinde ülkemizce sunulan Eylem Planı, ASEAN’ın bu yöndeki çalışmalarına katkı sağlayabilecek somut projelere yer vermektedir.

Laos'ta açılacak büyükelçilik ile ASEAN bölgesindeki tüm ülkelerin başkentlerinde temsilciliği bulanacak olan ülkemiz, yol haritası ve eylem planının uygulanması için hem kurumsal olarak ASEAN ile hem de üye ülkelerle birlikte çalışmalar sürdürmeyi planlamaktadır.

Ülkemizle ASEAN arasında inşa edilen ortaklığı Eylem Planı çerçevesinde ele almak üzere Bakanlığımız ev sahipliğinde, 3 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da “At the 50th anniversary of ASEAN Potentials of Turkey’s Sectoral Dialogue Partnership of ASEAN” başlıklı uluslararası bir konferans düzenlenmiştir.

Konferans programı ilişiktedir.

Konferans Programı

×
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli
Uluslararası Konferans: Türkiye-ASEAN Sekörel Diyalog Ortaklığının Potansiyeli