Eğitim

Yaz-Kış Okulları

Yaz-Kış Okulu Programları en son 2017 yılında düzenlenmiş olup, halihazırda düzenlenmemektedir. Düzenlenen programlara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 1. Başvuru şartları
 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Lisans (en az 2. yılını tamamlamış olmak veya başvuru tarihleri itibariyle son bir yıl içinde mezun olmak) veya lisansüstü öğrencisi olmak
 • Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim verilen “uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ile psikoloji” bölümlerinin herhangi birinde öğrenim görüyor/görmüş olmak
 • Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak
 • Başvuru belgelerini ibraz etmek
 • SAM tarafından daha önce düzenlenmiş olan herhangi bir programdan sertifika almamış olmak
 1. Başvuru belgeleri
 • Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan bölümlerde okuyanlar hariç, Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya uluslararası dil sınavı sonuç belgesi (TOEFL, IELTS vb.)
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Not çizelgesi (Transkript)
 • Niyet mektubu (dış politika ve akademik ilgi alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentiler)
 • Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden de alınabilir.)
 1. Programların içeriği

Yaz ve kış okulu programlarının içeriği genel hatlarıyla aynı olup, güncel olaylara göre değişiklik gösterebilmektedir. Programların imkânlar ölçüsünde öğrencilere sunabileceği fırsatlar şunlardır:

 • Ülkemizin genel dış politika yönelimleri hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın temel dış politika konularında izlediği stratejileri öğrenme
 • Çeşitli bölgelere yönelik politikalar hakkında malumata sahip olma
 • Tecrübeli diplomatlarla buluşma, bu vesileyle diplomasi mesleğine ve mesleki tecrübelere ilişkin ilk elden bilgi alma
 • Bakanlığımızdaki memuriyetler hakkında bilgi edinme
 • Bakanlığımızın çalışma usullerini öğrenme
 • Dış politika oluşturma ve yürütme süreçleri hakkında bilgi edinme