Dr. Hakan Fidan

Stratejik araştırma, milli dış politika perspektifiyle içinde bulunduğumuz durumu doğru anlama, analizler ışığında geleceği öngörme ve planlama, muhtemel senaryolara da hazırlıklı olma sürecidir.

Dr. Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı

Dr. Polat Safi

SAM, 30 yıldır karar alıcılar için bilimsel veri ve analiz üretmenin yanı sıra üniversiteler, düşünce kuruluşları ve bağımsız uzmanlarla işbirliği yaparak araştırma ile pratik arasında köprü görevi üstlenmektedir.

Dr. Polat Safi

SAM Başkanı

Türk Dış Politikasının Teoriye İhtiyacı var mı?

Türk Dış Politikasının Teoriye İhtiyacı var mı?

“Türk dış politikasının teoriye ihtiyacı var mı? Disiplin-pratik arasında diyalog arayışları”nı Dışişleri Bakanlığımızda Dr. Nuh Yılmaz moderatörlüğündeki panelde kıymetli hocalarımızla konuştuk.

26 Nisan 2024