banner
Sam Papers Implications of NATO’s 2022 Strategic Concept on its Enlargement & Partnership Policies and Türkiye’s Position: Challenges and Opportunities
Sam Papers No.22

SAM Papers Implications of NATO’s 2022 Strategic Concept on its Enlargement & Partnership Policies and Türkiye’s Position: Challenges and Opportunities

Papers
21 Kasım 2022

Terörizmden tartışmasız en fazla zarar gören NATO üyesi olarak Türkiye, NATO'nun 2022 belgesinde terörizmin tüm şekil ve tezahürleri ile "NATO üyesi ülkelerin vatandaşlarının güvenliğine ve uluslararası barış ve refaha yönelik en doğrudan asimetrik tehdit" olduğu yönündeki ifadesine büyük önem vermektedir. Madrid Zirvesi'nde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın üçlü bir memorandum imzalamış olması da son derece önemlidir. Bu doğrultuda, bu çalışmanın temel amacı NATO'nun yeni stratejik konseptinin Soğuk Savaş sonrası temel politikalarına, genişleme ve ortaklık politikalarına ve Türkiye'nin İttifak içindeki konumuna olası etkilerini değerlendirmektir. Uluslararası konjonktürün ana hatlarının çizilmesi ve yeni konseptin nasıl hazırlandığının açıklanmasının ardından, çalışma Stratejik Konseptin temel unsurlarını ve NATO'nun genişleme ve ortaklık politikalarına etkilerini değerlendirmektedir.

subscribe

SAM E-BÜLTEN

En Güncel Bilgilere Hızlı Erişim! Kurumsal E-Bültenimize Abone Olun, Haberleri Anında Alın.