banner
Sam Papers Turkey’s Regional Approach in Afghanistan: A Civilian Power in Action
Sam Papers No.6

SAM Papers Turkey’s Regional Approach in Afghanistan: A Civilian Power in Action

Papers
1 Nisan 2013
8 dakika

Bu çalışma, Türkiye'nin bölgesel yaklaşımına odaklanarak Afgan sorununun çözümüne yaptığı katkıları incelemektedir. Bu özet, Afganistan'ın Türkiye'nin Soğuk Savaş sonrası dönüşümünde benimsediği yeni güvenlik kültürünün unsurlarını göstermek için iyi bir örnek teşkil ettiği argümanını ortaya koymaktadır. Dış politika yapımında sivillerin artan gücünü yansıtan Türkiye'nin güvenlik kültürü, işbirliğine dayalı güvenlik kavramı altında toplanabilecek birçok liberal unsuru benimseyecek şekilde gelişmiştir. Türkiye'nin 2001 sonrası dönemde Afganistan'a müdahalesinin gözden geçirilmesinin ardından, Türkiye'nin sivil güç güvenlik kültürünün ürünleri olan Afgan sahipliği ve bölgesel katılım kavramlarının, çatışmaların yaşandığı bu ülkeye verdiği tepkiyi nasıl şekillendirdiğinin izi sürülmektedir. Türkiye'nin Afganistan'ın siyasi istikrarı ile sosyal ve ekonomik yeniden inşası hedefini bölgeselleştirmek için giriştiği çeşitli çabalara ve Afganistan politikasının Ankara'nın ABD ile ilişkilerinde nasıl bir rol oynadığı sorusuna özel bir önem atfedilmektedir.

subscribe

SAM E-BÜLTEN

En Güncel Bilgilere Hızlı Erişim! Kurumsal E-Bültenimize Abone Olun, Haberleri Anında Alın.